Fortrea Apresenta Solução Abrangente para Aprimorar a Diversidade e Inclusão na Pesquisa Clínica

Utilizando dados do mundo real, insights de pacientes e um processo sistemático para a criação, operação e análise da eficácia dos planos de ação de diversidade em ensaios clínicos DURHAM, N.C., May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a “Empresa”), uma organização líder global de pesquisa por contrato (CRO), anunciou hoje o lançamento da […]

Fortrea เปิดตัวโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในการวิจัยทางคลินิก

โซลูชันดังกล่าวใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วย และกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อออกแบบ ดำเนินการ และวัดประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายในการทดลองทางคลินิก เดอร์แรม นอร์ทแคโรไลนา, June 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq: FTRE) (หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยตามสัญญาชั้นนำระดับโลก (CRO) ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชันที่ครอบคลุมแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก (Diversity and Inclusion หรือ D&I) ของผู้เข้าร่วมในการทดลองทางคลินิก โซลูชัน D&I ของ Fortrea ได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายการเข้าถึงของผู้ป่วยเพื่อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิก และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน Food and Drug Administration ของสหรัฐอเมริกา (FDA) ภายใต้กฎหมาย Food and Drug Omnibus Reform Act เพื่อเพิ่มการลงทะเบียนของประชากรที่ด้อยโอกาสในการทดลองทางคลินิก กระบวนการที่ครอบคลุมของ Fortrea ผสมผสานห้าองค์ประกอบของการวางแผนปฏิบัติการและการดำเนินการด้านความหลากหลาย: ที่ปรึกษาด้านหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริงจะค้นคว้าชุดข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งการวางแผนด้านความหลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ การพัฒนา และการปฏิบัติงานทางคลินิกจะออกแบบแผน Diversity Action Plan […]

Fortrea lance une solution complète pour améliorer la diversité et l’inclusion dans la recherche clinique

Exploitation des données en conditions réelles, des connaissances des patients et adoption d’un processus systématique pour développer, concrétiser et mesurer l’efficacité des plans d’action en faveur de la diversité dans les essais cliniques. DURHAM, État de Caroline du Nord, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq : FTRE), ci-après la « Société », une organisation de recherche contractuelle (ou […]

IHH รายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เลขสองหลักจากตัวชี้วัดหลักจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในทุกตลาด

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — รายได้อยู่ที่ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก โมเมนตัมการเติบโตที่โดดเด่น: รายได้เพิ่มขึ้น 16% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 19% กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวมรายการพิเศษหรือ exceptional items (EI)) เพิ่มขึ้น 22% โดย PATMI ทั่วไปลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1 ปี 2566) ซึ่งได้รวมถึงกำไรครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก IMU ไว้ด้วย “เรามีโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีรายได้รายไตรมาสแตะระดับ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้ได้ส่งผลลัพธ์ต่อตลาดหลักทั้งหมดของเรา เนื่องจากเรารับผู้ป่วยมากขึ้นและให้การรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น ประสิทธิภาพนี้ผลักดันให้กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวม EI) สูงขึ้น แม้ว่ากำไรทั่วไปจะลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 […]

IHH รายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เลขสองหลักจากตัวชี้วัดหลักจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในทุกตลาด

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — รายได้อยู่ที่ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก โมเมนตัมการเติบโตที่โดดเด่น: รายได้เพิ่มขึ้น 16% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 19% กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวมรายการพิเศษหรือ exceptional items (EI)) เพิ่มขึ้น 22% โดย PATMI ทั่วไปลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1 ปี 2566) ซึ่งได้รวมถึงกำไรครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก IMU ไว้ด้วย “เรามีโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีรายได้รายไตรมาสแตะระดับ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้ได้ส่งผลลัพธ์ต่อตลาดหลักทั้งหมดของเรา เนื่องจากเรารับผู้ป่วยมากขึ้นและให้การรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น ประสิทธิภาพนี้ผลักดันให้กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวม EI) สูงขึ้น แม้ว่ากำไรทั่วไปจะลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 […]

IHH รายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เลขสองหลักจากตัวชี้วัดหลักจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในทุกตลาด

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — รายได้อยู่ที่ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก โมเมนตัมการเติบโตที่โดดเด่น: รายได้เพิ่มขึ้น 16% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 19% กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวมรายการพิเศษหรือ exceptional items (EI)) เพิ่มขึ้น 22% โดย PATMI ทั่วไปลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1 ปี 2566) ซึ่งได้รวมถึงกำไรครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก IMU ไว้ด้วย “เรามีโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีรายได้รายไตรมาสแตะระดับ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้ได้ส่งผลลัพธ์ต่อตลาดหลักทั้งหมดของเรา เนื่องจากเรารับผู้ป่วยมากขึ้นและให้การรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น ประสิทธิภาพนี้ผลักดันให้กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวม EI) สูงขึ้น แม้ว่ากำไรทั่วไปจะลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 […]

IHH รายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เลขสองหลักจากตัวชี้วัดหลักจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในทุกตลาด

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — รายได้อยู่ที่ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก โมเมนตัมการเติบโตที่โดดเด่น: รายได้เพิ่มขึ้น 16% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 19% กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวมรายการพิเศษหรือ exceptional items (EI)) เพิ่มขึ้น 22% โดย PATMI ทั่วไปลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในช่วงก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 1 ปี 2566) ซึ่งได้รวมถึงกำไรครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก IMU ไว้ด้วย “เรามีโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยมีรายได้รายไตรมาสแตะระดับ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้ได้ส่งผลลัพธ์ต่อตลาดหลักทั้งหมดของเรา เนื่องจากเรารับผู้ป่วยมากขึ้นและให้การรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้น ประสิทธิภาพนี้ผลักดันให้กำไรหลักหรือ PATMI (ไม่รวม EI) สูงขึ้น แม้ว่ากำไรทั่วไปจะลดลงเนื่องจากฐานที่สูงในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 […]