Quantexa lance Q Assist, une nouvelle suite technologique d’IA générative sensible au contexte

Les récentes avancées en matière d’IA aident les leaders du secteur à préparer leurs données pour l’IA et à avoir un impact HSBC fait partie des entreprises qui prennent part au programme Lighthouse de Quantexa destiné aux primo-adoptants HSBC prévoit que la simplification de l’analyse et l’accélération des processus pourraient entraîner des gains de productivité […]

Quantexa lance Q Assist, une nouvelle suite technologique d’IA générative sensible au contexte

Les récentes avancées en matière d’IA aident les leaders du secteur à préparer leurs données pour l’IA et à avoir un impact HSBC fait partie des entreprises qui prennent part au programme Lighthouse de Quantexa destiné aux primo-adoptants HSBC prévoit que la simplification de l’analyse et l’accélération des processus pourraient entraîner des gains de productivité […]

Quantexa เปิดตัว Q Assist ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างข้อมูลโดยล่วงรู้บริบทแบบใหม่

ความก้าวหน้าของ AI ใหม่ช่วยให้ผู้นำในอุตสาหกรรมเตรียมข้อมูลที่พร้อมสำหรับ AI และสร้างการเปลี่ยนแปลง HSBC เป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำอุตสาหกรรมหลายรายที่เข้าร่วมโครงการ Lighthouse ของ Quantexa สำหรับผู้เริ่มใช้กลุ่มแรก HSBC คาดการณ์ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์และการเร่งกระบวนการ อาจทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีนัยสำคัญภายในปีแรกของการใช้งาน Q Assist ใช้แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa และเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่รวมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับทีมฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า อีกทั้งฝ่ายกำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน TMT และหน่วยงานภาครัฐ ลอนดอน, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันจันทร์นี้ที่เวทีกลางในงาน สัปดาห์เทคโนโลยีลอนดอนปี 2024 โดย Quantexa ผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันการตัดสินใจอัจฉริยะ (DI) สำหรับภาครัฐและเอกชน ได้เปิดตัว Q Assist ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่โดยล่วงรู้บริบท เพื่อช่วยองค์กรในการเสริมสร้างการตัดสินใจที่เชื่อถือได้สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าและฝ่ายสารสนเทศ การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าตามแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัท และเกิดขึ้นเกือบหนึ่งปีหลังจากที่ Quantexa เปิดเผยการลงทุนครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลก โดยมีการแสดงตัวอย่าง Q Assist ในฐานะโปรแกรมควบคุมที่ไม่ขึ้นกับ LLM ใด ๆ ด้วยชุดเทคโนโลยี Q Assist ใหม่ ลูกค้าของ Quantexa จะสามารถนำ AI เพื่อสร้างข้อมูลใหม่มาใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องลงทุนมากในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และทรัพยากรที่มีทักษะเพิ่มเติม พนักงานที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าและฝ่ายสารสนเทศสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของโปรแกรมควบคุม ข้อมูลที่เชื่อมโยง ความสามารถด้านกราฟความรู้ของ […]

A Quantexa lança o Q Assist, novo pacote de tecnologia de IA generativa com reconhecimento de contexto

Novos avanços em IA estão ajudando os líderes do setor a preparar os dados para a IA e causar impacto O HSBC está entre os vários líderes do setor que participam do Lighthouse Program da Quantexa para os primeiros usuários O HSBC prevê que a simplificação da análise e a aceleração dos processos podem gerar […]

A Quantexa lança o Q Assist, novo pacote de tecnologia de IA generativa com reconhecimento de contexto

Novos avanços em IA estão ajudando os líderes do setor a preparar os dados para a IA e causar impacto O HSBC está entre os vários líderes do setor que participam do Lighthouse Program da Quantexa para os primeiros usuários O HSBC prevê que a simplificação da análise e a aceleração dos processos podem gerar […]

Jollibee Named Among Top 10 Brands in Kuwait for Customer Satisfaction

KUWAIT CITY, KUWAIT – Media OutReach Newswire – 11 June 2024 – Beloved restaurant brand Jollibee has been recognized as one of the Top 10 Brands for Customer Satisfaction in Kuwait by the 2023 Service Hero Customer Satisfaction Index (CSI) Awards. The Service Hero CSI Awards honors companies in Kuwait that deliver exceptional customer service, measuring key factors such […]

Jollibee Named Among Top 10 Brands in Kuwait for Customer Satisfaction

KUWAIT CITY, KUWAIT – Media OutReach Newswire – 11 June 2024 – Beloved restaurant brand Jollibee has been recognized as one of the Top 10 Brands for Customer Satisfaction in Kuwait by the 2023 Service Hero Customer Satisfaction Index (CSI) Awards. The Service Hero CSI Awards honors companies in Kuwait that deliver exceptional customer service, measuring key factors such […]