IVI RMA Global และ Lavima Fertility ร่วมมือกันวิจัยการรักษาภาวะมีบุตรยาก

วาเลนเซีย, สเปน และบรัสเซลส์, July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — การค้นหาทางเลือกในการรับเซลล์ไข่โดยไม่ต้องกระตุ้นรังไข่ถือเป็นการบุกเบิกแนวทางการวิจัยที่ล้ำสมัยในด้านการแพทย์การเจริญพันธุ์ ความไม่สะดวกที่เกิดจากกระบวนการกระตุ้นรังไข่เป็นอุปสรรคในปัจจุบันสำหรับผู้หญิงและคู่สามีภรรยาบางรายที่กำลังพิจารณาเริ่มต้นรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ อันที่จริงแล้วคู่สามีภรรยา 1 ใน 5 คู่จะไม่เริ่มต้นพยายามมีลูกคนที่สองด้วยเหตุผลนี้ การกระตุ้นรังไข่เป็นส่วนเริ่มต้นของการรักษาภาวะการเจริญพันธุ์โดยมีการช่วยเหลือ และเป็นขั้นตอนการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นหนึ่งในอุปสรรคทางจิตใจที่สำคัญสำหรับผู้หญิงเมื่อตัดสินใจเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นแม่ ผู้หญิงหลายคนกังวลว่ากระบวนการนี้อาจส่งผลกระทบต่อตนเองทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์อย่างไร IVI RMA GLOBAL ตั้งเป้าหมายในการสร้างความก้าวหน้าในสาขานี้ จึงได้ลงนามในข้อตกลงพิเศษกับ Lavima Fertility, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันในแวดวงการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน CAPA-IVM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาภาวะมีบุตรยากแบบไม่ใช้ฮอร์โมนที่เป็นแบบใหม่โดยสิ้นเชิง IVI RMA Global ร่วมมือกับ Lavima Fertility เพื่อเปิดตัวการบุกเบิกแนวทางการวิจัยล้ำสมัยที่มุ่งเป้าไปที่การยกเลิกการกระตุ้นรังไข่ในผู้หญิงที่ต้องการเริ่มต้นการรักษาภาวะการเจริญพันธุ์หรือการแช่แข็งตัวอ่อนแบบผลึกแก้วแบบมีการช่วยเหลือ “เราตระหนักดีว่าขั้นตอนการกระตุ้นรังไข่อาจทำให้เกิดความวิตกกังวล และอาจเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจเริ่มต้นการรักษาได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงริเริ่มโครงการนี้ร่วมกับ Lavima Fertility ที่ IVI และท้าทายวิทยาศาสตร์เพื่อพยายามปรับปรุงส่วนของการรักษาที่ละเอียดอ่อนมากนี้ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยบางราย” ดร. Nuria Pellicer นรีแพทย์จาก IVI Valencia อธิบาย เราเริ่มต้นศึกษาทางคลินิกที่สำนักงานใหญ่ของ […]

Bombardier Positions Challenger 3500 Business Jet Mockup in Olbia, Italy, For Customer Viewings Throughout the Summer

The Bombardier Challenger 3500 aircraft mockup The Bombardier Challenger 3500 business jet mockup is presented at the Costa Smeralda Airport in Olbia, Italy, after stops in Paris and Nice Full-size mockup is on display throughout the summer at the Sardinia FBO, showcasing to clients the Challenger 3500 award-winning cabin and exclusive Nuage seat Exceptional comfort, remarkable performance, and trusted […]

Man electrocuted in DIKhan

DERA ISMAIL KHAN: A 39-year-old man was died due to electric shock here in Kotla-Sydaan area on Sunday.

The deceased, identified as Qaizar Khan Baloch son of Muhammad Aslam, a resident of Burki Town, Kotla-Sydaan received an electric shock when he wa…